Kuo aš tikiu ir vadovaujuosi:

1. Mano pagrindinis tikslas – pasitarnauti žmogui, jam padėti ir jį padrąsinti.
2. Nesu būrėja, nesu ekstrasensė ir nepasakysiu žmogui, kokia bus jo ateitis. Jo ateitis bus tokia, kokią jis pats susikurs. Kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo gyvenimą yra jo rankose. Ne mano ir ne kortų.
3. Koncentruojuosi į dabartį ir į labai netolimą ateitį – perspektyvas ir kryptį, kuria linkme judama.
4. Neverčiu kortų apie trečius asmenis. Išimtis – kortų vertimas apie santykius su kitu žmogumi, kurie tiesiogiai veikia mano klientą.
5. Gerbiu ir saugau kiekvieno kliento privatumą ir konfidencialumą. 
6. Kortos nėra susijusios su jokia religija ar tikėjimu. Bet esu tolerantiška visoms religijoms, lytims ir orientacijai.
7. Aš nepasakysiu, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Aš dalinuosi įžvalgomis, kurias man suteikia kortos, o jas išgirdęs ir įvertinęs žmogus toliau pats priima sprendimus ir atsakomybę už savo veiksmus.
8. Pagarba ir empatija – kiekvieno mano skaitymo pagrindas.